ZASADY OCENIANIA


ZASADY OCENIANIA APLIKACJI
"Gra edukacyjna o tematyce matematycznej"

Celem konkursu jest wykonanie gry edukacyjnej o tematyce matematycznej. Gra może być aplikacją webową, aplikacją mobilną lub aplikacją desktopowa. Gra konkursowa może być skierowana do dowolnej grupy wiekowej. Może być to kolorowa gra dla małych dzieci w stylu nauka dodawania. Może być to gra logiczna dla osób o wysokich zdolnościach matematycznych gdzie aby wygrać należy mocno się natrudzić. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technologii. Liczy się pomysł i wykonanie. Aplikację konkursowe należy wykonać samodzielnie bądź w zespołach dwuosobowych. Prace konkursowe będą oceniane punktowo. Maksymalnie do zdobycia jest 60 punktów. Punkty zostały podzielone na trzy kategorie:

  • Aspekt funkcjonalny (20 punktów) – oceniana będzie funkcjonalność aplikacji, pomysłowość i grywalność,
  • Aspekt techniczny (20 punktów) – oceniana będzie jakość kodu,
  • Aspekt wizualny (20 punktów) – oceniana będzie warstwa graficzna aplikacji, jej atrakcyjność i oryginalność wizualna.

Do oceny należy dostarczyć na nośniku plik/pliki uruchomieniowe aplikacji, instrukcję uruchomienia aplikacji, kod źródłowy aplikacji, mail kontaktowy(w przypadku problemów z uruchomieniem aplikacji) oraz film prezentujący działanie gry(wykorzystując aplikację do nagrywania ekranu).

KONTAKT:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp.

Janina Grobelna
Dariusz Główczak
Dorota Majchrzak
Agata Nowaczyk-Warzecha
Roman Wawrzyniak

Email: zstcyborg@gmail.com

Tel. 62 735 89 00

Cyborg 2018