REGULAMIN KONKURSU CYBORG 2017

„Mój inteligentny dom"


Organizacja konkursu.

Konkurs jest przeprowadzany w Zespole Szkół Technicznych.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły podstawowe (klasy 4, 5, 6)

Kategoria I
Praca plastyczna na temat "Mój inteligentny dom" - technika dowolna
format A3.

Kategoria II
Projekt plakatu z wykorzystaniem programów graficznych na temat "Mój inteligentny dom"
format A3 (wydruk i wersja elektroniczna).

Prace konkursowe należy przesłać na adres szkoły:
Zespół Szkół Technicznych ul. Poznańska 43
63-400 Ostrów Wlkp.
z dopiskiem - konkurs CYBORG 2017

Do prac należy dołączyć opis zawierający:

  • imię i nazwisko autora,
  • imię i nazwisko opiekuna,
  • email opiekuna,
  • nazwę i adres szkoły,
  • klasę.
  • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Hasło przewodnie konkursu to „Mój inteligentny dom”
Format pracy A3
Ostateczny termin dostarczenia lub przesłania prac na adres szkoły - 13 marca 2017 r.
Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

Szkoły gimnazjalne - Zespół Szkół Technicznych
14 marca 2017 o godz. 9:30

Część I
Test z ogólnej wiedzy informatycznej.

Część II
Wykonanie zadań z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office.

Szkoły ponadgimnazjalne
Nadsyłanie aplikacji do 17 marca 2017

Zarządzanie zadaniami domowymi z wykorzystaniem metodyki: Scrum
W ramach pracy konkursowej należy wykonać aplikację, która umożliwi w łatwy sposób zarządzanie typowymi pracami i obowiązkami domowymi. Dodatkowo w aplikacji należy uwzględnić podstawowe założenia metodyki Scrum.

Zgłoszenie udziału w konkursie

ZGŁOSZENIA należy przesłać do 10 marca 2017 r. (dotyczy szkół gimnazjalnych) na adres: zstcyborg@gmail.com
W temacie - Konkurs CYBORG 2017.
W treści: imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace i biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych - plik do pobrania

Finał Konkursu

Uroczyste zakończenie konkursu CYBORG - 24 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00.

Nagrody przeznaczone są dla trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Na finał konkursu zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów.

Kontakt

Adres szkoły: Zespół Szkół Technicznych ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp. tel. 62 735 89 00

Email: zstcyborg@gmail.com

KONTAKT:

Zespół Szkół Technicznych
ul. Poznańska 43 Ostrów Wlkp.

Janina Grobelna
Dariusz Główczak
Dorota Majchrzak
Agata Nowaczyk-Warzecha
Roman Wawrzyniak

Email: zstcyborg@gmail.com

Tel. 62 735 89 00

Cyborg 2017   |   Realizacja: Błażej Skrzypniak